Om Evabritt Gratte

Jag är violinist, lärare, föreläsare och läroboksförfattare. Jag har under 25 års tid varit huvudlärare i spel och metodik på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Jag har också under många år undervisat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i ämnena metodik, ensembleledning och genrebreddsspel.
Men främst i mitt yrkesliv sätter jag mina 17 år som fiollärare i vanlig grundskola där jag arbetade med hela klasser av “vanliga” barn. Som pionjär inom detta område har jag föreläst på många musikskolor i Sverige, Norge och Finland. Sedan våren 2002 har min egen undervisning utvecklats till att mer och mer inriktas på nutida musik där barnen har varit både artisterna och kompositörerna.
Med dessa insikter som grund har jag sedan 1999 arbetat inom näringslivet med workshops som en del i ledarskapsutbildningar. Jag har till stor del anlitats av Institutet för företagsledning, IFL, vid Handelshögskolan i Stockholm i vars fakultet jag ingår.
Men åtskilliga spinoff- effekter kan noteras .Jag har exempelvis samarbetat med managementkonsulten Gia Campari, London i ledarskapsprogram i Italien. Vidare har jag tack vare “word of mouth” anlitats av många företag i Sverige som SAAB, Svenska Spel, Sandvik, Investor, Wallenbersggruppen, Vattenfall, Svenska Institutet, Folksam, SEB, Microsoft m.fl.