Credo

I drygt trettio år har jag arbetat med violinundervisning. Oavsett sammanhang och oavsett elevers olika åldrar och förutsättningar, innehåller mitt arbetssätt alltid sång, rörelse, samspel och improvisation.
Som fiollärare i hela klasser på grundskolans lågstadium fick jag insikter om hur djup musikens läkande kraft är och hur stark inverkan den har på våra liv. I mitt arbete med fiolspel som ledarskapsutveckling fördjupades min övertygelse om att stråkspel kan utveckla förmågan att ta tillvara den enskilda människans unika och skapande kraft.
I de grupper med vuxna eller barn som jag arbetat med, har samtliga individer utvecklat en avsevärt större prestationsförmåga i teoretiska skolämnen eller arbetsuppgifter, ökad förmåga till kommunikation och koncentration, en betydande social och motorisk säkerhet, samt ett ökat reellt självförtroende. Sången och den kroppsliga medvetenheten har dessutom medfört ett stort fysiskt välbefinnande. För de vuxna innebär det också att en annan dörr öppnas i deras liv - dörren till ett musiklyssnande på hög nivå.
Att kombinera undervisning med eget spel och skapande är en nödvändighet. Jag arbetar som frilansande violinist i många typer av orkestrar men jag framträder även som solist och ägnar en hel del tid åt kammarmusik. Jag är övertygad om att man ska använda sin musikutbildning till många olika verksamheter. Dessa befruktar och stimulerar varandra